Sut i adnabod twyll

Fyddech chi’n gwybod pe bai rhywun yn ceisio eich twyllo’n ariannol? Byddem yn hoffi meddwl y gallem adnabod sgam o bell – ond mae twyllwyr yn ddidrugaredd a’u dulliau’n dod yn fwyfwy soffistigedig.

Er bod llawer o wahanol fathau o dwyll, a rhai newydd yn dod i’r golwg o hyd, mae rhai tactegau seicolegol y mae twyllwyr yn eu defnyddio’n gyson. Unig bwrpas y tactegau hyn yw cael pobl i ymateb cyn cael amser i aros, meddwl a gwirio bod rhywbeth yn ddidwyll neu beidio.

Un o’n harfau gorau yn erbyn twyll yw gwybodaeth. Os gwyddoch ba dactegau y mae twyllwyr yn eu defnyddio a pha arwyddion i chwilio amdanynt, bydd gennych fwy o siawns o’u hosgoi.

Adnabod y tactegau

Dysgwch am y tactegau seicolegol y mae twyllwyr yn eu defnyddio i’ch cael i ymateb heb gael amser i aros, meddwl a gwirio.

Bod yn wyliadwrus o dwyll

Po fwyaf o wybodaeth fydd gennych, y mwyaf parod y byddwch i adnabod twyll os yw’n digwydd i chi neu rywun yr ydych yn ei adnabod.

Ble i gadw llygad allan am dwyll

Gall twyll ddigwydd yn rhywle bron. Ar-lein, ar y cyfryngau cymdeithasol, e-bost, dros y ffôn, ar trothwy eich drws a llefydd eraill. Os gwyddoch ble y gallai sgamwyr droi fyny, byddwch yn fwy tebygol o adnabod rhywbeth amheus pryd a ble bynnag y mae’n digwydd.

Sut i adnabod e-bost gwe-rwydo

Dysgwch am arwyddion e-bost ffug a ddyfeisiwyd i ddwyn eich arian neu wybodaeth bersonol.

Sut i adnabod tecst ffug

Dysgwch am arwyddion tecst ffug a ddyfeisiwyd i ddwyn eich arian neu ddata.

Sut i adnabod twyll ffôn

Dysgwch am yr arwyddion bod rhywun yn ceisio eich twyllo dros y ffôn.

Sut i adnabod hysbyseb ar-lein ffug

Dysgwch am yr arwyddion bod hysbyseb ar wefan, peiriant chwilio neu lwyfan cyfryngau cymdeithasol yn ffug.

Sut i adnabod gwefan ffug

Dysgwch am arwyddion gwefan ffug a ddyfeisiwyd i gymryd arian am nwyddau sydd ddim yn bodoli neu i roi feirws ar eich dyfais.

Sut i adnabod twyll trothwy drws

Dysgwch am yr arwyddion bod rhywun yn ceisio eich twyllo wyneb yn wyneb.

Sut i adnabod twyll post

Dysgwch am yr arwyddion bod rhywun yn ceisio eich twyllo drwy’r post.